ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс відеоробіт

«Життя без сміття»

Конкурс проводиться Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвиту в Україні»  в рамках проекту ПМГ ГЕФ

 

Загальні положення та мета Конкурсу

Сучасний стиль життя та споживацька культура змушують нас купувати товари, не задумуючись над їх якістю, складом, типом пакування, а найголовніше необхідністю. Така ситуація призводить до накопичення великої кількості сміття, яке ми виносимо на смітник, не задумуючись про його подальшу долю. А подальша доля більшості сміття – полігони. За різними даними, від 4 до 7% нашої країни завалено сміттям. В Україні налічується 6,5 тис. санкціонованих полігонів (а це дорівнює площі Кіпру), з яких 25% не відповідають екологічним стандартам, та 35 тис стихійних сміттєзвалищ (еквівалент площі Бельгії). Полігони твердих побутових відходів є надзвичайно небезпечними, адже тут відбуваються процеси, що призводять до виділення великої кількості шкідливих речовин у навколишнє середовище. Дослідження свідчать, що звичайні побутові відходи великого міста містять більше 100 найменувань токсичних сполук: барвники, пестициди, ртуть та її сполуки, розчинники, свинець та його солі, кадмій, сполуки миш'яку, формальдегід, солі талію та ін. Трагедія, яка сталася у 2016 році на Грибовецькому сміттєзвалищі показує наскільки гострою є проблема відходів, відношення до якої має кожен з нас.

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Але, на жаль, поки що, новий закон «Про відходи» не працює так, як мав би. Основними проблемними моментами є відсутність інфраструктури та безвідповідальне ставлення громадян. Зокрема, контейнери для роздільного сміття встановлені не всюди, а якщо встановлені – то не завжди використовуються за призначенням. Крім того, пересічні громадяни не завжди відповідально ставляться до сортування сміття. Поки що відсутній ефективний механізм контролю та покарання у галузі сортування сміття.

Разом з тим, багато експертів та активістів у даній сфері стверджують, що сортування не є панацеєю і не допоможе вирішити питання накопичення відходів, а лише відтягує кінцеве призначення сміття – полігони. Тільки зменшення кількості сміття – може значно вирішити цю гостру проблему. Важливо уникати та запобігати накопиченню відходів на персональному рівні. А тут вже не обійтися без відповідального ставлення до споживання товарів та поводження з відходами з боку пересічних громадян.

Все більшого поширення набуває концепція «Zero Waste» (в перекладі з англійської – «Нуль відходів»). Прибічники цієї стратегії вважають, що, доклавши певних зусиль, можна досягти такого стану, коли на звалища не потраплятиме взагалі ніяких відходів. Тобто, усі 100 % побутових відходів можуть перероблятись і в різний спосіб слугувати людям – у вигляді нових матеріалів, товарів або палива. Сьогодні в жодній країні світу до показника 100 % перероблених відходів не досягнуто, але показник 50 % вже є реальністю в окремих регіонах та містах в Європі, США, Канаді та Новій Зеландії. В Україні концепція «Нуль відходів» тільки набуває поширення, але вже має успішні приклади застосування на персональному рівні.

З метою формування екологічно відповідальної культури поведінки дітей та молоді, привернення уваги до проблем накопичення відходів та підвищення рівня обізнаності з питань поводження з відходами Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвиту в Україні»  в рамках проекту ПМГ ГЕФ проводиться конкурс відео робіт «Життя без сміття».

 

Завдання Конкурсу

1. Привернення уваги дітей та молоді до проблем накопичення сміття.

2. Підвищення рівня обізнаності з питань поводження з відходами серед молоді.

3. Поширення кращих практик у галузі поводження з відходами.

4. Розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції.

5. Підтримка і заохочення молодіжних природоохоронних ініціатив.

 

Номінації Конкурсу

Конкурсні роботи розглядаються за такими номінаціями:

 1. Побутові відходи – лихо для усіх.
 2. Кращі практики поводження з відходами.
 3. Друге життя відходів.
 4. Альтернатива одноразовим речам.

 

Час проведення конкурсу

Конкурсні роботи приймаються з 15 листопада 2018 року до 20 квітня 2019 року включно.

 

Учасники Конкурсу

1. В Конкурсі беруть участь громадяни України.

2. У Конкурсі можуть брати участь учні та учениці 7-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти та студентки І-ІІ курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів віком від 12 до 21 року включно.

3. Участь у Конкурсі можуть приймати як індивідуальні учасники, так і молодіжні колективи. Колективи повинні складатися не більше ніж із 4 осіб, включаючи керівника-координатора. У випадку колективної участі обов’язково треба зазначити керівника-координатора.

4. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

 

Умови проведення Конкурсу.

1. У Конкурсі беруть участь роботи українською мовою.

2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:

 • пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг політичних партій;
 • є плагіатом робіт інших авторів;
 • створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;
 • подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

 

Вимоги до робіт

Для участі у конкурсі приймаються відео роботи, які відповідають таким вимогам:

 • формат відеоролика – вільний;
 • тривалість ролика – до 5 хвилин;
 • обов’язкове використання власних фото- та відеоматеріалів;
 • формат файлу – AVI або MP4.

 

Авторські права та право на захист персональних даних

1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Конкурсу. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно з діючим законодавством України.

2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.

3. Надсилаючи відео та персональні данні на Конкурс учасники Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, надають згоду на збір та обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою проведення Конкурсу.

 

Підведення підсумків та нагородження учасників Конкурсу

1. Учасники фіналу Конкурсу нагороджуються призами та Дипломами лауреатів Конкурсу.

2. Підсумки Конкурсу будуть оприлюднені на цьому сайті та сайті http://www.ecoosvita.org.ua.

За підтримки проекту ПМГ ГЕФ